...
Все для WEB и WordPress
WEB и WordPress новости, темы, плагины

Jak obliczyć wynagrodzenie godzinowe

1

W toku działalności gospodarczej dochodzi do sytuacji, w których konieczne jest naliczanie wynagrodzenia za godzinę pracy. Jest to zwykle obliczane za pracę w godzinach nadliczbowych lub za niepełny przepracowany miesiąc.

Aby obliczyć wynagrodzenie za nadgodziny, określ wynagrodzenie pracownika. Informacje te można uzyskać z umowy o pracę, karty osobistej pracownika lub nakazu zatrudnienia. Na przykład pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 000 rubli.

Następnie określ liczbę wymaganych godzin pracy w miesiącu. W tym celu możesz skorzystać z kalendarza produkcji lub grafiku. Na przykład pracownik musi przepracować 168 godzin.

Po obliczeniu wszystkich wskaźników podziel kwotę wynagrodzenia przez liczbę przepracowanych godzin w miesiącu. Wynikowa liczba będzie kwotą płatności za godzinę pracy. Na przykład kwota płatności za godzinę pracy powyższego pracownika jest obliczana w następujący sposób: 10 000 rubli / 168 godzin = 59,52 rubli.

Jeśli obliczasz wynagrodzenie za nadgodziny, powinieneś mieć świadomość, że wynagrodzenie za nadgodziny musi zostać zwiększone. Pracując do dwóch godzin ponad dobową normę, trzeba zapłacić półtora raza więcej niż za normalną godzinę pracy. Jeżeli nadgodziny dziennie wyniosły więcej niż dwie godziny, wynagrodzenie za godzinę pracy musi być wypłacone w podwójnej wysokości. Na przykład pracownik pracował w nadgodzinach przez 1,5 godziny. W związku z tym płatność zostanie obliczona w następujący sposób: 1,5 godziny 59,52 rubla 1,5 (stawka) = 133,92 rubla

Niektórzy pracownicy są przydzielani do pracy w nocy. W tym przypadku również warto obliczyć stawkę godzinową. Aby to zrobić, oblicz również wynagrodzenie, wymaganą liczbę godzin miesięcznie i podziel te dwa wskaźniki. Następnie zsumuj liczbę godzin przepracowanych w nocy i pomnóż przez 20 procent. Otrzymaną kwotę należy wypłacić pracownikowi.

W niektórych przypadkach konieczne jest obliczenie przeciętnego wynagrodzenia za godzinę pracy. Aby to zrobić, zsumuj opłatę za wszystkie 12 miesięcy pracy, oblicz liczbę przepracowanych godzin. Otrzymaną kwotę podziel przez obliczoną stawkę godzinową.

A jeśli celem związku jest coś bezwarunkowego, za co zarówno mężczyzna, jak i kobieta mogą wziąć odpowiedzialność? A jeśli to jest… praktyka miłości? Miłość jest w nas; coś, za co jesteśmy odpowiedzialni zarówno w dobrych, jak i złych czasach. Miłość pozwala nam skupić się na własnych wysiłkach i obowiązkach, a także dostrzec zalety naszego partnera. Zbyt wiele osób skupia się na zabraniu czegoś ze związku. Ale dla harmonijnego związku musisz dawać, brać odpowiedzialność za swoje szczęście, a następnie „inwestować" je w innych.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów