Все для WEB и WordPress
WEB и WordPress новости, темы, плагины

Puhekulttuurin arvo ammatillisessa toiminnassa

1

Puhekulttuuri on monimutkainen monitahoinen käsite, joka mielestämme liittyy erottamattomasti koulutukseen ja ammattitaitoon. Mikä on puhekulttuuri? Kuinka läheisesti se liittyy ammatilliseen toimintaan? Näihin kysymyksiin vastataan tässä esseessä.

Puhekulttuuri

Viime vuosina vakiintunut ilmaisu "puhekulttuuri" tarkoittaa itse asiassa laajaa osaamista äidinkielestä ja kykyä soveltaa sitä jokapäiväisessä puheessa. Korkeakoulujen opetussuunnitelmista löytyy usein aihe nimeltä "puhekulttuuri". Pääsääntöisesti puhekulttuurin aikana opiskelijat pohtivat oikeaa ääntämistä, tiettyjen vähän tunnettujen (yleensä lainattujen) sanojen käyttöä sekä äidinkielensä idiomeja. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään sellaisiin melko monimutkaisiin asioihin, kuten numeroiden deklinaatio ja muut.

Tämän käsitteen sisältöä ei kuitenkaan tyhjennä tällainen puhekulttuurin ymmärtäminen. Useimmiten sitä ei tietenkään käytetä jonkin koulutuskurssin merkityksessä, vaan osana ihmisen yleistä kulttuuria. Henkilöstä, joka puhuu sujuvasti ja sujuvasti, ei tee virheitä, jolla on laaja sanavarasto ja käyttää sitä aktiivisesti, he sanovat omistavansa puhekulttuurin.

Lisäksi ajatukset yksilön kulttuurista, riippumatta siitä, minkä näkökulmasta sitä otetaan, liittyvät ajatukseen hyvästä kasvatuksesta, kohteliaisuudesta, sanalla sanoen ihmisarvoisesta käytöksestä yhteiskunnassa. Voidaan siis sanoa, että laajimmassa merkityksessä enemmistön ymmärtämä puhekulttuuri koostuu edellä mainituista näkökohdista: äidinkielen korkeasta taidosta, kyvystä käydä keskustelua, kohteliasta puhetta ja laaja sanavarasto.

Miten puhekulttuuri tulee kosketukseen ihmisen toiminnan ammatillisen kentän kanssa?

Puhekulttuurin arvo ammatillisessa toiminnassa

Puhe on tärkein ihmisen tuntema viestintämuoto. Tämä aksiooma viittaa siihen, että puhekulttuuri on tämän viestinnän tietty laatu. Lisäksi puhekulttuuri voi toimia keinona saavuttaa ammatillisia tavoitteita, olla tutkimuksen kohde ja puhetoiminnan tavoite.

Aluksi käännytään ammattiin, jossa puhekulttuurilla on monessa suhteessa ratkaiseva rooli – tämä on opettajan ammatti. Juuri koulussa ihminen oppii ilmaisemaan ajatuksensa oikein johdonmukaisessa monologipuheessa, ja ilman oikeaa esimerkkiä – tätä taitoa sujuvasti osaavaa aikuista – puheen ja sen seurauksena ajattelun kehittyminen vaikeutuu paljon.

Jos vedetään pois tietystä ammatista ja tarkastellaan ongelmaa yleisemmin, huomaamme, että puhekulttuuri on tärkeä osa ammatillista osaamista jokaiselle palvelualalla työskentelevälle henkilölle, joka on joutunut olemaan tekemisissä asiakkaidensa kanssa.. Täällä puhe toimii usein keinona muodostaa positiivinen kuva tietyn yrityksen työntekijästä ja sen seurauksena koko yrityksestä. Työntekijän kyky esitellä itsensä, muotoilla selkeästi vastaus asiakasta kiinnostavaan kysymykseen, selittää vaikeita kohtia jättää aina miellyttävän jäljen mieleen.

Tärkeitä ovat myös yleiset assosiaatiot, jotka useimmilla ihmisillä on lukutaitoiseen puheeseen. Puhekulttuurin korkea taso liittyy pääsääntöisesti kasvatukseen, koulutukseen ja rikkaaseen sisäiseen maailmaan sekä korkeaan ammattitaitoon ja äärimmäiseen työhön keskittymiseen. Näin ollen puheesi huomioiminen on jokaisen palvelutyöntekijän etujen mukaista, joka haluaa menestyä valitsemallaan alalla.

Puhekulttuuri ihmisten välisen viestinnän "laatuna".

Puhekulttuurin arvo ammatillisessa toiminnassa

Lopuksi, puhekulttuuri auttaa meitä yksinkertaisesti olemaan joutumatta vaikeuksiin useissa tapauksissa. Kääntykäämme puhekulttuuriin ihmisten välisen viestinnän "laatuna". Nykyaikainen venäjän kieli on täynnä lainattuja sanoja, ja jos sanat "housut", "ihanne", "sivilisaatio", "algebra" ovat jo pitkään ja lujasti tulleet jokapäiväiseen elämään ja pidämme niitä ensisijaisesti venäläisinä, niin neologismeilla, jotka tulivat. kieleen markkinatalouden muodostumisen yhteydessä syntyy usein ongelmia. "Manager", "toleranssi", "briefing", "markkinointi", "seuranta" – luettelo jatkuu. Nämä sanat ovat yleistyneet jokapäiväisessä puheessa viimeisen vuosikymmenen aikana, osa niistä on yhä väestön hallinnassa. Paradoksi on, että kun käytämme näitä sanoja päivittäin, emme aina tiedä niiden tarkkaa merkitystä, ja tämä voi johtaa väärinkäsityksiin.

Tekemällä puhevirheitä keskustelussa koulutetun asiakkaan kanssa palvelun myyjät ovat vaarassa menettää asiakkaita. Hyvin usein sekoitamme sanoja, jotka ovat samankaltaisia ​​soundiltaan, mutta pohjimmiltaan erilaiset merkitykseltään – esimerkkinä ovat adjektiivit "näkevä" ja "tehokas". Samajuurisia, lainattujen lisäksi niitä ei aina käytetä oikein. Siitä huolimatta "näkevä" on esineen ulkoisten ominaisuuksien ominaisuus, ja "tehokas" on sisäinen, merkityksellinen, ja näiden kahden sanan sekoittaminen puheessa tarkoittaa törkeän virheen tekemistä. Joten asiakkaan havaittavissa oleva varaus voi muuttua tiedostamattomaksi tiedon vääristymäksi.

Tällaisia ​​enemmistölle havaittavia virheitä ovat muun muassa virheellinen painon sijoittelu, sanallisten puheosien, kuten partisiipin ja partisiipin, virheellinen käyttö, mutta tämä koskee pääasiassa kirjallista puhetta, koska suoran suullisen viestinnän prosessissa, pääsääntöisesti vältä yksittäisiä rakenteita, kuten, osa- ja partisiippivaihtoina.

Paljon yleisempi virhe on numeroiden väärä käänne. Esimerkiksi lukujen tapaukset, kuten "seitsemänsataaneljäkymmentäkahdeksan", aiheuttavat ongelmia monille, ja tämä ei johdu koulutusjärjestelmän puutteista, vaan yleisestä lukutaidottomuudesta ja tavasta olla kiinnittämättä huomiota sellaisiin vivahteisiin.. Asiakkaat kiinnittävät harvemmin huomiota numeroiden tapauksen koordinointiin liittyviin virheisiin, mutta ne, joilla ei ole ongelmia näiden kanssa, voivat yllättyä ikävästi jonkun toisen tietämättömyydestä.

Siksi on mahdotonta hyväksyä puheen kehityksen laiminlyöntiä, varsinkin niille, joille kommunikointi ihmisten kanssa on osa heidän ammatillista toimintaansa. Äidinkielen taito korkealla tasolla on äidinkielenään puhuvien itsestään selvä piirre, ja mikä surullisinta on lukutaidottomuuden lisääntyminen sekä sanaston muodostumiseen ja käyttöön liittyvät ongelmat. Puhekulttuuri ei ole vain ammatillisen toiminnan tai osaamisen väline; se on osa koulutetun ihmisen yleistä kulttuuria, ja monet ihmiset pyrkivät hallitsemaan sitä tavalla tai toisella.
Häät, hääseremonia on yksi perheen rituaaleista, jotka virallistavat avioliiton. Sen yhteiskunnallinen merkitys rajoittuu uuden perheen luomiseen lisääntymistä varten, sukulaisuuden solmimiseen, perhe- ja ikätason muuttamiseen sekä puolisoiden aseman julkiseen tunnustamiseen. Se kuuluu monimutkaisimpiin organisoituihin rituaaleihin. Siinä yhdistyvät kielelliset, kansanperinne-runolliset, rituaaliset, musiikilliset, visuaaliset ja muut suunnitelmat.

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen käyttökokemustasi. Oletamme, että olet kunnossa, mutta voit halutessasi kieltäytyä. Hyväksyä Lisätietoja