...
Все для WEB и WordPress
WEB и WordPress новости, темы, плагины

Значення культури мови у професійній діяльності

4

Культура мови – це складне багатогранне поняття, яке у нашому уявленні нерозривно пов’язане з освіченістю та професіоналізмом. Що ж таке культура мови? Наскільки тісно вона пов’язана із професійною діяльністю? На ці запитання дасть відповіді це есе.

Культура мови

Словосполучення «культура мови», що в останні роки набуло сталого характеру, фактично позначає широкий спектр знань про рідну мову та вмінь їх застосовувати у повсякденному мовленні. У вищих закладах у навчальних планах найчастіше можна зустріти предмет, який має назву «культура мови». Як правило, в курсі культури мови студенти розглядають питання правильної вимови, вживання тих чи інших маловідомих (як правило, запозичених) слів, а також ідіом рідної мови. Крім того, окрема увага приділяється таким досить складним питанням, як відмінювання чисельних та інших.

Однак таким розумінням культури мови зміст цього поняття не вичерпується. Найчастіше воно використовується, звісно, ​​над значенні деякого навчального курсу, бо як частина загальної культури людини. Про людину, яка грамотно і складно говориться, не робить помилок, має великий лексичний запас і активно його використовує, кажуть, що вона володіє культурою мови.

Крім того, уявлення про культуру особистості, який би її аспект не взяли, асоціюється з уявленнями про гарне виховання, про ввічливість, словом, гідну поведінку в суспільстві. Таким чином, можна сказати, що в найбільш широкому сенсі культура мови, як розуміє її більшість, складається з перерахованих вище аспектів: високого рівня володіння рідною мовою, уміння вести розмову, ввічливої ​​мови та широкого словникового запасу.

Як культура мови стикається з професійною сферою діяльності?

Значення культури мови у професійній діяльності

Йдеться – основний вид комунікації, відомий людині. Ця аксіома наштовхує на думку про те, що культура мови – це певна якість цієї комунікації. Крім того, культура мови може бути засобом досягнення професійних цілей, бути об’єктом вивчення та метою мовної діяльності.

Спочатку звернемося до професії, на яку культура мови грає багато в чому визначальну роль – це професія вчителя. Саме в школі людина вчиться грамотно викладати свої думки у зв’язному монологічному мовленні, і без належного прикладу – дорослого, який володіє цим вмінням досконало, – розвиток мови і, як наслідок, мислення значно утруднюється.

Якщо абстрагуватися від конкретної професії та поглянути на проблему більш загальним поглядом, ми побачимо, що культура мови – важливий компонент професійної компетентності для будь-якої людини, зайнятої у сфері послуг та вимушеної мати справу з людьми, які виступають як її клієнти. Тут найчастіше виступає як формування позитивного враження про співробітника тієї чи іншої фірми і, як наслідок, про підприємство в цілому. Уміння працівника подати себе, чітко сформулювати відповідь на питання, що цікавить клієнта, роз’яснити складні моменти завжди залишає приємний слід у пам’яті.

Важливими є також спільні асоціації, пов’язані у більшості людей з грамотною мовою. Як правило, високий рівень мовної культури асоціюється з вихованістю, освіченістю та багатим внутрішнім світом, а також з високим професіоналізмом та граничною увагою до своєї роботи. Таким чином, приділяти увагу своїй промові – на користь будь-якого працівника сфери послуг, який бажає досягти успіхів на обраній ниві.

Культура мови як «якість» комунікації між людьми

Значення культури мови у професійній діяльності

Нарешті, культура мови допомагає нам просто не потрапити в халепу в ряді випадків. Звернемося до культури мови як «якості» комунікації для людей. Сучасна російська мова наповнена запозиченими словами, і якщо слова «штани», «ідеал», «цивілізація», «алгебра» давно і міцно увійшли в повсякденний побут і сприймаються нами як споконвіку російські, то з неологізмами, що прийшли в мову з формуванням ринкової економіки Найчастіше виникають проблеми. "Менеджер", "толерантність", "брифінг", "маркетинг", "моніторинг" – список можна продовжувати довго. Ці слова стали широко використовуватися в повсякденній промові в останнє десятиліття, якісь із них ще освоюються населенням. Парадокс у тому, що, використовуючи щодня ці слова, ми завжди знаємо їх точне значення, але це може призвести до нерозуміння.

Допускаючи у розмові з освіченим клієнтом мовні помилки, продавці послуг ризикують втратити покупців. Найчастіше ми плутаємо слова, близькі за звучанням, але дуже різні за значенням – прикладом можуть бути прикметники «ефектний» і «ефективний». Однокореневі, до того ж запозичені, вони завжди правильно вживаються. Тим не менш, «ефектний» – це характеристика зовнішніх властивостей будь-якого об’єкта, а «ефективний» – внутрішніх, змістовних, і плутати ці два слова в мові означає припускатися грубої помилки. Так застереження, помітна клієнту, може перетворитися на несвідоме спотворення інформації.

До подібних помилок, помітних більшості, відноситься неправильна постановка наголосу, неправильне використання віддієслівних частин мови, таких, як дієприслівник і дієприслівник, однак це відноситься головним чином до письмової мови, оскільки в процесі безпосереднього усного спілкування ми, як правило, уникаємо відокремлених конструкцій, таких, як причетні та дієприслівникові обороти.

Куди найпоширенішою помилкою є неправильне відмінювання числівників. Схиляння за відмінками таких чисел, як «сімсот сорок вісім», наприклад, викликає проблеми у багатьох, і це наслідок не вад освітньої системи, а загальної неписьменності та звички не звертати уваги на подібні нюанси. На помилки, пов’язані з узгодженням відмінка чисельних клієнти рідше звертають увагу, але ті з них, у кого немає проблем із цими питаннями, можуть бути неприємно здивовані чужою непоінформованістю.

Таким чином, нехтувати розвитком мови не можна, особливо тим, для кого спілкування з людьми – частина професійної діяльності. Володіння рідною мовою на високому рівні – само собою зрозуміла особливість носіїв мови, і тим сумніше зростання безграмотності та проблеми, пов’язані з формуванням лексичного запасу та його використанням. Культура мови – не просто засіб професійної діяльності чи компетенція; це частина загальної культури освіченої людини, і до оволодіння нею так чи інакше прагнуть дуже багато.
Весілля, один з сімейних обрядів, що оформляє одруження. Соціальне значення його зводиться до створення нової сім’ї з метою продовження роду, встановлення спорідненості, зміни сімейно-вікового становища та публічного визнання статусу наречених. Належить до найскладніше організованих обрядів. У ньому поєднуються мовний, фольклорно-поетичний, ритуальний, музичний, образотворчий та інші плани.

Цей веб -сайт використовує файли cookie, щоб покращити ваш досвід. Ми припустимо, що з цим все гаразд, але ви можете відмовитися, якщо захочете. Прийняти Читати далі