...
Все для WEB и WordPress
WEB и WordPress новости, темы, плагины

Styl zarządzania kobiet

3

Różnice płci znajdują odzwierciedlenie we wszystkich sferach życia: rodzinnej, społecznej, zawodowej. Istnieje wiele stereotypów, według których kobietę określa się jako osobę słabszą, ekspresyjną i wrażliwą. Jednak nie zawsze tak jest: według statystyk ponad połowa szefów średnich i małych firm to kobiety. Zgadzam się, kierownictwo firmy, nawet jeśli jest małe, nie jest oznaką słabości. Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważeniu kobiecego stylu przywództwa, jego cech, zalet i wad.

Psychologiczne różnice między kobietą-liderem a mężczyzną
Badania naukowców na ten temat wykazały, że kobiety często prowadzą politykę wynagradzania, podczas gdy mężczyźni są bardziej skłonni zmuszać pracowników do wykonywania tych zadań.
Trudno mówić o tym, który styl zarządzania jest bardziej efektywny, ponieważ wynik zależy od wielu różnych czynników: składu płci w zespole, dziedziny działalności, wysokości wynagrodzeń. Niemniej jednak można śmiało stwierdzić, że mieszana metoda zarządzania („metoda marchewki i kija") przewyższa pod względem skuteczności zarówno przymus, jak i nagrodę.
Warto zauważyć, że to kobiety często stosują metodę mieszaną: są bardziej elastyczne w swoich przekonaniach, nie są uparte, by zmieniać zdanie w zależności od sytuacji, natomiast mężczyźni częściej nie ustępują, nawet jeśli sytuacja wymaga innego zachowania.

Stosunek do roli lidera
Pani szefowa musi na co dzień udowadniać zespołowi, że jest dość kompetentna i silna w zakresie działań firmy, podczas gdy mężczyźni coraz częściej po prostu polegają na ich autorytecie.
Kobiety przywiązują dużą wagę do budowania relacji w zespole, budowania dobrej reputacji, co w dłuższej perspektywie pozwala zbudować przyjazny zespół, który zawsze będzie wspierać swojego lidera. Mężczyźni są w tej kwestii mniej pracowici: biorą pod uwagę wyłącznie kwestie biznesowe, traktując relacje w zespole jako proces pracy.

Emocje i intuicja
Ze względu na swoje naturalne cechy kobiety są bardziej wrażliwe i emocjonalne. Nie zawsze jest to dobre: ​​niepowodzenia mogą zaniepokoić kobietę, a racjonalny mężczyzna od razu zacznie szukać wyjścia z trudnej sytuacji.
Z drugiej strony kobiety subtelniej odczuwają ludzi, co daje im możliwość zmiany w czasie swojej postawy w zależności od reakcji partnera i osiągnięcia wielkiego sukcesu w negocjacjach biznesowych.
Nie zapominajmy o kobiecej intuicji: często pomaga ona liderkom w dokonaniu właściwego wyboru nawet w obliczu braku informacji, co ma korzystny wpływ na biznes firmy.

Mówiąc o kobiecym stylu przywództwa, trzeba zrozumieć, że nie każda kobieta będzie w stanie skutecznie poprowadzić zespół. Wymaga to siły charakteru, odpowiedzialności, elastyczności, cierpliwości i wytrwałości.
Ślub, Ceremonia zaślubin – jeden z rodzinnych rytuałów, który formalizuje małżeństwo. Jej społeczne znaczenie sprowadza się do tworzenia nowej rodziny w celu prokreacji, ustalenia pokrewieństwa, zmiany statusu rodzinnego i wiekowego oraz publicznego uznania statusu małżonków. Należy do najbardziej złożonych rytuałów zorganizowanych. Łączy w sobie plany językowe, folklorystyczno-poetyckie, rytualne, muzyczne, wizualne i inne.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów