...
Все для WEB и WordPress
WEB и WordPress новости, темы, плагины

Typowe błędy podczas pisania CV

0

CV to pierwsza rzecz, na jaką napotyka pracodawca podczas spotkania z potencjalnym pracownikiem. To właśnie CV jest kluczowym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o zaproszeniu kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. W większym stopniu pierwsze wrażenie kandydata będzie zależało od życiorysu, a na podstawie tekstu życiorysu będą formułowane do niego pytania. I wreszcie, prawdopodobieństwo podjęcia pozytywnej decyzji w pewnym stopniu zależeć będzie również od dobrze napisanego CV. Dlatego bardzo ważne jest, aby podczas tworzenia CV podejść dokładnie i odpowiedzialnie.

Struktura i wygląd CV

Głównymi błędami przy sporządzaniu CV są jego duże objętości i nadmiar informacji o kandydacie. W każdym razie systematyczność jest ważna. Dla ułatwienia percepcji podsumowanie musi być ustrukturyzowane – podzielone na kilka głównych części. Dozwolone jest podsumowanie w formie tabeli. Jednym z ważnych punktów jest długość CV: uważa się, że dobre CV powinno być ograniczone do jednego arkusza drukowanego tekstu. Nie ma potrzeby nadużywania czcionek, dopuszczalne jest jednak pogrubienie lub kursywa nagłówków głównych części CV.

Tytuły

Podsumowanie z pełnym tekstem i bez nagłówków w środku będzie błędne. Pracodawca musi dokładnie zrozumieć, o jakie stanowisko ubiega się kandydat, więc CV powinno być zatytułowane. Dozwolone są następujące nagłówki – CV, CV na wakat administratora, CV na stanowisko kierownika, CV na stanowisko księgowego. Każdy blok informacji powinien mieć również tytuł. Na przykład dane osobowe kandydata, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kluczowe umiejętności i dodatkowe informacje.

Zdjęcie

Posiadanie zdjęcia kandydata w CV to duża przewaga nad życiorysami anonimowymi. Istnieje kilka ważnych wymagań dotyczących fotografii. Po pierwsze, nie powinno być dużego formatu, możesz umieścić takie zdjęcie w prawym górnym lub lewym rogu CV, ale nie na środku. Rozmiar nie powinien przekraczać jednej trzeciej całego CV. Nieformalne zdjęcie będzie dużym błędem, więc kandydat musi mieć na zdjęciu surowy wygląd i strój biznesowy. Na zdjęciu nie powinno być obcych. Tło lepiej wybrać neutralne. Z załączonego zdjęcia pracodawca może wyciągnąć ważne wnioski na temat potencjalnego pracownika, dlatego jego wybór należy potraktować poważnie.

Dane osobiste

W celu uniknięcia zbędnych pytań i wyjaśnień zaleca się wskazanie najbardziej szczegółowych danych osobowych, które mogą zainteresować pracodawcę. Lepiej podać nazwę wraz z patronimem, wiek nie powinien być ukrywany. W wierszu adresu wystarczy wskazać obszar zamieszkania, aby pracodawca mógł wstępnie oszacować możliwy czas dojazdu do pracy. W kontaktach możesz określić telefon komórkowy i adres e-mail. Jeśli jest to konieczne, po numerze w nawiasie podany jest czas dogodny dla połączeń. Jednym z pierwszych pytań na rozmowie będzie pytanie o stan cywilny, więc musi to być również zaznaczone w dziale danych osobowych, np. żonaty/zamężna, z dzieckiem w wieku 5 lat.

Edukacja

W tym bloku podsumowania błędy są niezwykle rzadkie. Wnioskodawca musi w tym miejscu wskazać miejsce kształcenia, rok ukończenia studiów, kierunek i specjalność. Dopuszcza się zaznaczenie obecności dyplomu z wyróżnieniem oraz, w razie potrzeby, tematu dyplomu. Przechodząc dodatkowe szkolenia, mając dalsze wykształcenie, a także pisma i certyfikaty – to wszystko można również wymienić w tej sekcji.

Wynagrodzenie i godziny pracy

Wnioskodawca może wskazać konkretną opłatę, o którą się ubiega, jedynie jej limity lub w ogóle nie wskazywać kwoty pieniędzy w swoim CV. Błędem będą zbyt wysokie wymagania, a także wskazanie zbyt niskiego poziomu. W tym drugim przypadku pracodawca może zgodzić się na te warunki, chociaż początkowo mógł być gotowy na wyższą płacę. Zbyt wysoka poprzeczka może nie od razu zainteresować pracodawcę, w takim przypadku utracona zostanie możliwość nawet odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. Najlepszy byłby zapis płac wskazujący na niższy poziom, na przykład nie mniej niż 25 tys. lub od 30 i więcej. Nie zaleca się wskazywania w CV o zgodzie na jakąkolwiek kwotę, a jeśli nie ma określonych limitów opłaty, możesz wskazać – za zgodą.

doświadczenie

Nie trzeba dużo malować i we wszystkich szczegółach na temat poprzedniej pracy. Podanie zbyt dużej ilości informacji jest dużym błędem przy pisaniu CV, sprawia, że ​​jest ono ciężkie i zagracone. Wskazane jest wskazanie głównych miejsc pracy, które mogą mieć wpływ na decyzję pracodawcy. Doświadczenie zawodowe, które nie jest związane z pożądanym stanowiskiem, można wskazać na końcu listy za pomocą prostego wyliczenia. Na przykład można po prostu dodać, że na studiach pracował jako konsultant w sklepie. Oczywiście nie będzie to związane z doświadczeniem w pracy jako prawnik, jednak pracodawca będzie miał pozytywne wrażenie co do pracowitości kandydata i jego chęci do pracy i zarobku. Wspominając główne miejsca pracy, należy wskazać dokładną nazwę firmy i jej stronę internetową, ostatnie stanowisko i bardzo zwięźle wymienić swoje obowiązki zawodowe. Jeśli pracodawca jest tym zainteresowany, zada odpowiednie pytania dotyczące określonych uprawnień. Ale wskazanie przyczyny zwolnienia nie będzie zbyteczne, to pytanie jest interesujące dla pracodawcy, przede wszystkim z CV, od razu będzie mógł uzyskać niezbędną odpowiedź.

kluczowe umiejętności

Głównymi błędami w tej sekcji jest to, że kandydaci wyszczególniają wszystkie swoje zdolności i umiejętności. W zasadzie nie jest to konieczne, wystarczy wskazać tylko podstawowe umiejętności, które mogą być przydatne w konkretnej pracy. Jeśli masz trudności z wypełnieniem tej sekcji, możesz ją połączyć z następną, więc nie powinieneś wypełniać CV pustymi informacjami tylko po to, aby nadać mu więcej długości.

Dodatkowe informacje

W tej sekcji kandydat na wolne stanowisko sam decyduje, co o sobie wskazać – umiejętności, cechy charakteru, złe nawyki, hobby i hobby, rekomendacje z poprzednich miejsc pracy lub nauki. Błędem będzie nadmierna szczerość wobec siebie, która nie dotyczy funkcji pracy, emocjonalności, żartobliwej formy tekstu, a także obecność w nim błędów gramatycznych lub interpunkcyjnych jest absolutnie nie do przyjęcia dla poważnego życiorysu. Dozwolona jest dowolna forma narracji lub lista głównych punktów oddzielonych przecinkami. Najlepszą opcją byłoby kilka słów o cechach osobistych, na przykład odpowiedzialności i uważności. Jeśli chcesz, możesz dodać trochę o swoich zainteresowaniach, na przykład o osiągnięciach sportowych lub znajomości kilku języków obcych.
Ślub, ceremonia zaślubin to jeden z rytuałów rodzinnych, który formalizuje małżeństwo. Jej społeczne znaczenie sprowadza się do tworzenia nowej rodziny w celu prokreacji, ustalenia pokrewieństwa, zmiany statusu rodzinnego i wiekowego oraz publicznego uznania statusu małżonków. Należy do najbardziej złożonych rytuałów zorganizowanych. Łączy w sobie plany językowe, folklorystyczno-poetyckie, rytualne, muzyczne, wizualne i inne.

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Więcej szczegółów